سفارش سرویس جدید

سفارش سرویس جدید

لطفا پلن دلخواه خود را بر اساس سرویس مورد نیاز خریداری نمایید سپس روی کلید رفتن به مرحله بعد کلیک کنید.

سرویس های آموزش سئو

3 روز تست رایگان

شما به 3 روز اول آموزشی مانگو به صورت رایگان دسترسی خواهید داشت.
تعداد وب سایت: 3 عدد
تیکت سالانه: 3 عدد
رایگان

بسته استاندارد

تعداد وب سایت: 5 عدد
تیکت سالانه: 0 عدد
سالانه: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بسته پایه

تعداد وب سایت: 1 عدد
تیکت سالانه: 0 عدد
سالانه: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بسته اقتصادی

تعداد وب سایت: 3 عدد
تیکت سالانه: 24 عدد
سالانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

بسته ویژه

تعداد وب سایت: 6 عدد
تیکت سالانه: 3 عدد
سالانه: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بسته VIP

تعداد وب سایت: 1000 عدد
تیکت سالانه: 9 عدد
سالانه: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان